استبصار بانوی بلوچ با عنایت امام حسین (ع)

امین-قاسم-آبادی-مستبصر- حرم امام رضا

در حرم قول دادم شیعه شوم

جوان سنندجی : هیئت امام حسین (علیه السلام) دنیایم را عوض کرد

مستبصر بلوچ: جرقه تشیع برایم در روضه‌ها زده شد

مستبصر شهید محمد اسلام زومک زهی

محمد الهی زاده: مستبصر بلوچ: امام رضا (ع) مرا خالص کرد و تحویل خواهرشان داد

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube