خیرمحمد بلوچی: اهل‌بیت دست ما را گرفتند و هدایت شدیم

بانوی مستبصر: قبول کنیم امام زمان حاکم دین و دنیای ما است

عمار امیری، مستبصر ایرانی: دیدم برادران شیعه به فکر صلح و صفا بودند

رفیق خوب مرا به راه مستقیم هادی شد

بهرام حیدری، مستبصر بلوچ: زیارت امام رضا علیه السلام مرا شیعه کرد

ازهر اشرفی، مستبصر بلوچ: می‎گفتند صحابه دین را برای ما آوردند و دیگر نیازی به اهل‌بیت نداریم!

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube