گفتگو با عباس نارویی، مستبصر بلوچ و جانباز مدافع حرم

مفسر اصلی قرآن پیامبر و اهل بیت هستند/ گفتگو با اراز گلدی نیک‌فرجام، مستبصر ترکمن

مهرداد رئیسی مستبصر بلوچ از ماجرای استبصار خود می‌گوید

مستبصر-حنفی-مذهب---مصطفی-قادری- شیعیان

با تعصب قصد داشتم شیعیان را محکوم نمایم.

کتاب های خودمان را مطالعه کردم و شیعه شدم /محب‌علی صادقی مقدم

غلامرضا ریگی: عمده اهل سنت به امام حسین علیه السلام محبت دارند

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube