قاسم بامبا مستبصر از ساحل عاج

مصاحبه با آقای قاسم بامبا از کشور ساحل عاج در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

مداحی حاج میثم مطیعی درباره شیخ زکزاکی و مردم نیجریه + فیلم

مداحی حاج میثم مطیعی درباره شیخ زکزاکی و مردم نیجریه + فیلم

آیین عزاداری مردم پاکستان

آئین عزاداری مردم پاکستان+ فیلم

آیین عزاداری مردم نیجریه

آئین عزاداری مردم نیجریه + فیلم

مصاحبه با مستبصر آقای آدم ورمی

مصاحبه با آقای آدم ورمی از کشور بورکینافاسو در ویژه برنامه مصاحبه‌‌های محرم+ فیلم

کتاب آنگاه شیعه شدم

معرفی کتاب آنگاه شیعه شدم، نوشته شهید مرتضی صلواتی + فیلم

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube