قدس یا اورشلیم؟! سرزمین مقدس از آن کیست؟

مصاحبه با مستبصر ایرانی عبدالغفور حلیمی ، در ویژه برنامه تشرف + pdf

مسبتصر آلمانی فردریش شفر

مصاحبه با آقای فردریش شفر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم (قسمت دوم) + فیلم

میخائیل سیمانوف مستبصر روسی

مصاحبه با آقای میخائیل سیمانوف از کشور روسیه در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

توبی اشنایدر مستبصر آلمانی

مصاحبه با آقای توبی اشنایدر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

مسبتصر آلمانی فردریش شفر

مصاحبه با آقای فردریش شفر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube