استاد قرائتی: به علماء اهل سنت گفتم «شما چرا به قرآن عمل نکردید؟»

استاد قرائتی: اگر حق انتخاب دارید که خلیفه اول را انتخاب کردید، پس امام آخر را هم تعیین کنید!

چرا نام امامان دوازده گانه در قرآن نیامده است؟

میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

چرا من باید مسلمان باشم؟ چرا من باید شیعه باشم؟

ماجرای شفاگرفتن ژوزف داوودیان مرد مسیحی از امام حسین(علیه السلام) در ارومیه

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube