انتظارات امام‌حسن عسگری علیه السلام از شیعیان

مثل عمار، یا مثل میثم؟

استاد قرائتی: به علماء اهل سنت گفتم «شما چرا به قرآن عمل نکردید؟»

استاد قرائتی: اگر حق انتخاب دارید که خلیفه اول را انتخاب کردید، پس امام آخر را هم تعیین کنید!

چرا نام امامان دوازده گانه در قرآن نیامده است؟

میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube