شهیدی که سالها بعد از شهادتش فهمیدیم مسلمان شده بود !

یادواره مستبصر شهید شیر محمد طاطار + تصاویر

شیعه شدن تنها پسر و وارث مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی سناتور جووآنی آنیلی

شیعه شدن تنها پسر و وارث مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی سناتور جووآنی آنیلی

شهادت مستبصر بزرگ و “ببر توسعه” اوگاندا

شیعه شدن وهابی بمب گذار

شهید تازه مسلمان

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube