خاطرات شیعه شدن وسیم رضا/ شیعه شدنم را از محرم دارم

یک بیوَتَن حقیقی! شهید مستبصر کمال کورسل

زینب تازه مسلمان مسیحی با دینی مواجه شده بودم که دارای عقایدی کاملا منطقی،زیبا، عادلانه و معجزه آسا بود

سریا: قرآن را خواندم، به پدرم گفتم می خواهم مسلمان شوم

باطن شیعه به معنای مقاومت در برابر طاغوت، بی‌عدالتی و ظلم است

از طریق کتاب های ترجمه شده به انگلیسی با سیره نبی اکرم (ص) و اهل بیت (ع) آشنا شدم

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube