مسبتصر آلمانی فردریش شفر

مصاحبه با آقای فردریش شفر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

قاسم بامبا مستبصر از ساحل عاج

مصاحبه با آقای قاسم بامبا از کشور ساحل عاج در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

مصاحبه با مستبصر آقای آدم ورمی

مصاحبه با آقای آدم ورمی از کشور بورکینافاسو در ویژه برنامه مصاحبه‌‌های محرم+ فیلم

اتسوکو هوشینو- بانوی مسلمان شده ژاپنی

مصاحبه با مستبصر ژاپنی، از دلایل مسلمان شدن تا مهاجرت به ایران

Roger Garaudy

پروفسور روژه گارودی : آمریکا بزرگترین دشمن بشریت است

زهرا مهروان فر - بانوی مستبصر آلمانی

بانو مستبصر آلمانی: وظیفه ما این است که امام زمان (عج) را بشناسیم و به مردم کشور های دیگر بشناسانیم تا آماده پذیرش امام زمان (عج) شوند

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube