کتاب ارزشمند «مناظره دکتر و شیخ»

نخستین مسلمان شیعه کشور السالوادور + عکس

با مطالعه کتب اهل سنت، وقتی با تناقضات بیشتری مواجه شدم، در تشیعم ثابت قدم تر شدم

«مجله رهیافتگان»، اولین نشریه تخصصی مستبصرین و رهیافتگان ایرانی

کتاب «شهید شیرجان» کتاب زندگینامه شهید مستبصر شیر محمد طاطار

کتاب «فریب، کنکاشی در اسلام راستین» + دانلود

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube