دنیایم در حرم امام رضا روشن می‌شد

فراخوان جشنواره سرگذشت نویسی مستبصرین «تا کرانه‌های نور»

عمار امیری، مستبصر ایرانی: دیدم برادران شیعه به فکر صلح و صفا بودند

رفیق خوب مرا به راه مستقیم هادی شد

بهرام حیدری، مستبصر بلوچ: زیارت امام رضا علیه السلام مرا شیعه کرد

ازهر اشرفی، مستبصر بلوچ: می‎گفتند صحابه دین را برای ما آوردند و دیگر نیازی به اهل‌بیت نداریم!

فهرست
InstagramTelegramBehanceEmailYoutube